Graanwandelingen in de Slaege 2024

Graanwandelingen in de Slaege – 2024

Wat doen we in de Slaege om (oude rassen) humane granen te telen, hoe zorgen wij voor een goede basis namelijk een gezonde bodem en welke keuzes maken we daarin.

Om u een inkijkje te geven in onze wijze van telen van diverse graansoorten, biodiversiteit, zaaien van akkerranden en onze toekomstvisie, organiseren wij binnenkort wederom wandelingen over de akkers in de Silvoldse Slaege.

U ben welkom op de volgende data, waarbij wij op de vrijdag starten om 18.00 uur en op zaterdag om 15.00 uur. Alle activiteiten zijn buiten.
Zaterdag 6 juli, Vrijdag 12 juli en Vrijdag 19 juli.

U kunt zich inschrijven voor een bepaalde datum, waarbij wij een maximum hanteren van 25 personen per wandeling.

Geschatte duur van de rondleiding is 2,5 uur met uitloop….

Wij bevestigen uw komst en vullen dit aan met onze adresgegevens en routebeschrijving. Er zijn geen kosten verbonden aan deze wandeling.

Wel zouden wij het leuk vinden als u uw eigen gebakken brood/pizza/crackers…. meeneemt, zodat andere bezoekers dit kunnen proeven en keuren en er ideeën kunnen worden uitgewisseld.

Uiteraard zorgen wij voor wat drankjes en ‘wat te pruuven net als vrogger ‘…..

U bent Welkom !

Onze ijzerhoudende zavelgrond is oranjebruin, dus draag geschikte schoenen/laarzen.

Indien u Slaege meel of bloem wilt bestellen, dan vragen wij u dit uiterlijk 3 dagen voor uw komst
aan ons kenbaar te maken.