Graanwandelingen in de Slaege juni en juli 2022

Om u onze graanteelt mee te laten beleven, organiseren wij binnenkort wederom wandelingen over de akkers in de Silvoldse Slaege. We geven u dan een inkijkje in onze wijze van telen van diverse gewassen, biodiversiteit, zaaien van akkerranden en onze ‘boeren 2.0’ toekomstvisie.

U ben welkom op de volgende data, waarbij wij op de donderdag en vrijdag starten om 18.00 uur, op zaterdag om 14.00 uur. Alle activiteiten zijn buiten.
Donderdag 30 juni, Vrijdag 1 juli, Zaterdag 2 juli, Donderdag 7 juli, Vrijdag 8 juli, Zaterdag 9 juli, Donderdag 14 juli, Vrijdag 15 juli en Zaterdag 16 juli.

U kunt zich inschrijven voor een bepaalde datum, waarbij wij een maximum hanteren van 30 personen per wandeling. De loopafstand is slechts 500 meter.

Geschatte duur van de rondleiding is 2,5 uur met uitloop….

Wij bevestigen uw komst en vullen dit aan met onze adresgegevens en routebeschrijving. Er zijn geen kosten verbonden aan deze wandeling.

Wel zouden wij het leuk vinden als u uw eigen gebakken brood/pizza/crackers…. meeneemt, zodat andere bezoekers dit kunnen proeven en keuren en er ideeën kunnen worden uitgewisseld.

Uiteraard zorgen wij voor wat drankjes en ‘wat te pruuven net als vrogger ‘…..

U bent Welkom !

Onze ijzerhoudende zavelgrond is oranjebruin, dus draag geschikte lage schoenen/laarzen.

Indien u Slaege meel of bloem wilt bestellen, dan vragen wij u dit uiterlijk 3 dagen voor uw komst
aan ons kenbaar te maken.